angielski dla młodzieży (16-19 lat)

Angielski dla młodzieży (16 - 19 lat)

Program nauczania języka angielskiego w grupach młodzieżowych i materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć, są na najwyższym poziomie merytorycznym, a tematyka poruszana w nich i związane z nią słownictwo jest dostosowane do potrzeb i zainteresowań młodych słuchaczy. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność komunikowania się, ale nie bez znaczenia jest, by uczniowie rozwinęli znajomość angielskiej gramatyki i słownictwa. Podział grup młodzieży, pozwala na lepsze skorelowanie programu zajęć z potrzebami wiekowymi, możliwościami intelektualnymi i zaawansowaniem językowym. Program kursów młodzieżowych pomaga lepiej przygotować młodych słuchaczy do zdawanych przez nich egzaminów i testów maturalnych.


Najważniejsze zasady organizacyjne


Cennik rocznych kursów w roku szkolnym 2012/2013 (60 godzin zegarowych)

System płatności Termin zapłaty Wysokość wpłaty
w 9 ratach miesięcznych do 10-tego danego miesiąca od 16 zł do 55 zł w zależności od
-liczebności i
-st. zaawansowania grup

Wszystkich odwiedzin 28751

Wszelkie prawa zastrzeżone: Studio K2