angielski dla dzieci 6-9 lat

Angielski dla dzieci (6 - 9 lat)

Dzieci w wieku szkolnym obciążone codzienną nauką, niechętnie uczestniczą w typowych zajęciach pozalekcyjnych, polegających na siedzeniu nad książką i rozwiązywaniu kolejnych zadań. Dlatego proponujemy naukę angielskiego prowadzoną techniką gier, zabaw i quizów, w które wplecione są proste zwroty angielskie, słownictwo i wybrane elementy gramatyki praktycznej. Tematyka zajęć i materiały na nich wykorzystywane, dostosowane są do zainteresowań danej grupy wiekowej. Pomagają rozwinąć wiedzę i horyzonty myślowe oraz uczyć się w sposób sprawiający przyjemność.


Najważniejsze zasady organizacyjne


Cennik rocznych kursów w roku szkolnym 2012/2013 (60 godzin zegarowych)

System płatności Termin zapłaty Wysokość wpłaty
w 9 ratach miesięcznych do 10-tego danego miesiąca od 16 zł do 55 zł w zależności od
-liczebności i
-st. zaawansowania grup

Wszystkich odwiedzin 28751

Wszelkie prawa zastrzeżone: Studio K2