angielski dla dorosłych (19+)

Angielski dla dorosłych (19+)

Kursy języka angielskiego dla dorosłych adresowane są do osób wykorzystujących język angielski w pracy lub rozwijających swoje umiejętności i zainteresowania językowe. Nauka języka oparta jest o praktyczną metodę konwersacji, w ramach, której rozwijana jest umiejętność swobodnego komunikowania się we współczesnym świecie, przy jednoczesnym treningu umiejętności pisania, czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych. Nauka odbywa się na różnych poziomach zaawansowania językowego.

Naszym głównym celem jest konsekwentne, systematyczne i skuteczne pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych naszych słuchaczy, rezultatem zaś, osiągnięcie przez nich oczekiwanego poziomu biegłości językowej oraz umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim.


Najważniejsze zasady organizacyjne


Cennik rocznych kursów w roku szkolnym 2012/2013 (60 godzin zegarowych)

System płatności Termin zapłaty Wysokość wpłaty
w 9 ratach miesięcznych do 10-tego danego miesiąca od 16 zł do 55 zł w zależności od
-liczebności i
-st. zaawansowania grup

Wszystkich odwiedzin 28751

Wszelkie prawa zastrzeżone: Studio K2